Kontakt

JK voltiž Albertovec
Příčná 241/3, 747 23 Bolatice
IČ: 01274066
Bank.spojení: FIO banka 2300359903/2010
Ladislav Menšík, předseda JK tel.: 774 558 417